Skip to Content
Biometric Research Program (BRP)
Last Updated: 01/15/17

Biometric Research Program Alumni

Miriam Abramson Kyung-In Kim Yizhong Sha
Paul Albert Amy Kiuchi Brian Shen
Joe Bender Seong-Joon Koo Sate Shochat
Giampaolo Bianchini Tony Koutsoukos Eliezer Sorghabadi
Timothy Chen Alex Kriphin Nurit Strauss
Estelle Russick Cohen Leonid Landsman Jyothi Subramanian
Kristen Cunanan Sonia Leach Myong-Hee Sung
Keyue Ding Jae Lee Peter Szabo
Dennis Dixon Young Jack Lee Ronald Taylor
Kevin Dobbin Brigid Leventhal Peter Thall
Lori Dodd Shou-Hua Li Valter Torri
Alain Dupuy Huai-Tian Liu Sudhir Varma
Sylvain Durrleman Lara Lusa Fang Wang
Mary Edgerton Aboubakar Maitournam Jian Wang
Brenda Edwards Robert Makuch Xiaosheng Wang
Susan Ellenberg Sarah Marston Yongcui Wang
David Faraggi Fran Mather Margaret Wesley
Lorraine Fitzsimmons Shigeyuki Matsui Robert Wesley
Myer Gordon Aleksandra Michalowska Kazimierz Wrzeszczynski
Lenny Grover Michael Ngan Nianqing Xiao
Hossein Hamed Larry Norton Zhi Xie
Yunsheng He Max Parmar Xiaojiang Xu
Sally Hunsberger Eric Polley Seiichiro Yamamoto
Lawrence Hunter Mei-Yin Polley Ahrim Youn
Wenyu Jiang Qihao Qi Barry Zeeberg
Stella Karuri Michael Radmacher Xinan Zhang
Yang-Suk Kim Michael Sachs